Thi công hoàn thiện công trình hội trường ĐHSP Thái Nguyên

Hoạt động dự án thi công và lắp đặt nội thất hội trường tại ĐHSP Thái Nguyên

Dự án: ĐHSP Thái Nguyên
Thời gian thi công: Tháng 1 năm 2021
Hạng mụcThiết kế hội trường, Full đồ nội thất hội trường bao gồm:
– Ghế hội trường
– Bàn hội trường