Trang chủ / Nhà thiết kế / Nhà thiết kế Phạm Huy Hùng

Nhà thiết kế Phạm Huy Hùng

Phạm Huy Hùng

Trần Khánh Linh
Nhà thiết kế cao cấp


PHẠM HUY HÙNG

Tốt nghiệp: Đại học Xây dựng Hà Nội

Thông tin chung:

Tham gia dự án từ giai đoạn ý tưởng đến khi hoàn thành công trình

Triển khai ý tưởng bằng phần mềm Sketchup

Triển khai hồ sơ kỹ thuật bằng phần mềm Auto Cad

Tham gia giám sát thi công