Trang chủ / Nhà thiết kế / Nhà thiết kế Trần Khánh Linh

Nhà thiết kế Trần Khánh Linh

Trần Khánh Linh

Trần Khánh Linh
Nhà thiết kế cao cấp


TRẦN KHÁNH LINH

Trường tốt nghiệp: Đại học xây dựng Hà Nội

Thông tin chung:

Tham gia dự án từ giai đoạn ý tưởng đến khi hoàn thành công trình

Triển khai ý tưởng bằng phần mềm Sketchup

Triển khai hồ sơ kỹ thuật bằng phần mềm Auto Cad

Tham gia giám sát thi công