Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

add_action('wp', 'remove_add_to_cart_button_single_product'); function remove_add_to_cart_button_single_product() { remove_action('woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30); }