Giai đoạn 2006

Thành lập công ty TNHH Đa Lợi bắt đầu hoạt động…

Giai đoạn 2009

Xây dựng xưởng sản xuất 2000m2 tại Ngọc Hồi…

Giai đoạn 2010

Trở thành 1 trong 10 nhà phân phối lớn nhất của tập đoàn Hòa Phát

Giai đoạn: 2012

Xây dựng nhà máy sản xuất 10.500m2 với hệ thống máy móc hiện đại tại KCN Quất Động

Giai đoạn 2019

Đạt mốc doanh thu 200 tỷ với 145 cán bộ công nhân viên