Cung cấp lắp đặt trang thiết bị văn phòng Cty Innovation

Hoàn thiện dự án thi công và lắp đặt nội thất văn phòng một công ty Innovation

Dự án: Văn phòng tại công ty Innovation
Thời gian thi công: tháng 10 năm 2020
Hạng mục: Full đồ văn phòng làm việc, phòng đào tạo, phòng ban khác