Hoàn thiện lắp đặt nội thất văn phòng Lotte E&C Lotte Land

Nội thất văn phòng Đa Lợi thi công nội thất văn phòng, Hoàn thiện và bàn giao nội thất văn phòng Lotte E&C Lotte Land

  • Dự án: Lotte E&C Lotte Land
  • Thời gian thi công: Thi công tháng 7 / 2019
  • Diện tích: 250m2
  • Hạng mục: Vách ôp tường, bàn ghế làm việc nhân viên, phòng giám đốc, phòng ban khác..