Hoàn thiện nội thất văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Dự án: Đại Học Hà Tĩnh
Địa điểm: Cẩm Vĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Thời gian thi công:Tháng 5/2020
Diện tích: 13.500 m2
Hạng mục thi công: Phòng họp, Lễ Tân
Danh mục sản phẩm: Bàn ghế phòng nhân viên, Phòng Giám đốc, Phòng họp

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Văn phòng hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh