Hoàn thiện nội thất viện khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên

Dự án: Viện khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên
Địa điểm: Buôn mê thuột – Tây Nguyên
Thời gian thi công: Thi công tháng 5 / 2020
Diện tích: 1200m2
Hạng mục thi công:

  • Nội thất phòng giám đốc
  • Nội thất phòng họp
  • Nội thất hội trường
  • Nội thất khu tiếp khách
  • Phòng làm việc
  • Phòng ban khác