Hoàn thiện thi công lắp đặt văn phòng công ty thời trang Hong Vic

Hoàn thiện dự án thi công và lắp đặt nội thất văn phòng một công ty thời trang Hong Vic

Dự án: Văn phòng tại công ty thời trang Hong Vic
Thời gian thi công: tháng 10 năm 2020
Diện tích: 250m2
Hạng mục: Full đồ văn phòng