Hoàn thiện văn phòng công ty cổ phần FECON – MBT

Nội thất Đa Lợi thi công nội thất văn phòng tại công ty FECON -MBT. Lắp đặt nội thất bàn ghế văn phòng, tủ tài liệu hồ sợ và một số hạng mục văn phòng khác.

  • Dự án: Công Ty Cổ Phần FECON – MBT
  • Diện tích thi công: 350m2
  • Thời gian thi công:Tháng 4/2019
  • Địa điểm: Nam Từ Liêm Hà Nội
  • Danh mục sản phẩm: Bàn ghế phòng nhân viên, Phòng Giám đốc, Phòng họp..

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)

Van phong FECON - MBT (8)