Lắp đặt ghế hội trường tại Nhà thờ Phát Diện

Hoạt động dự án thi công và lắp đặt nội thất Hội Trường Nhà thờ Phát Diện

Dự án: Nhà thờ Phát Diện
Thời gian thi công: tháng 11 năm 2020
Hạng mục: Thiết kế nội thất hội trường, Full đồ nội thất Hội Trường