Thi công lắp đặt hội trường 600 chỗ ngồi tại Thanh Hóa

Hoạt động dự án thi công và lắp đặt nội thất Hội Trường 600 chỗ ngồi tại Thanh Hóa

Dự án: Nội Thất Hội Trường 600 –  Thanh Hóa
Thời gian thi công: tháng 10 năm 2020
Hạng mục: Full đồ nội thất Hội Trường, Thiết kế thi công nội thất hội trường

Hội trường 600 chỗ tại Thanh Hóa

Hội trường 600 chỗ tại Thanh Hóa

Hội trường 600 chỗ tại Thanh Hóa

Hội trường 600 chỗ tại Thanh Hóa

Hội trường 600 chỗ tại Thanh Hóa