Thi công lắp đặt hội trường DDHSP Thái Nguyên

Hoạt động dự án thi công và lắp đặt nội thất Hội Trường ĐHSP Thái Nguyên

Dự án: Hội trường ĐHSP – Thái Nguyên
Thời gian thi công: tháng 11 năm 2020
Hạng mục: Thiết kế hội trường,  Full đồ nội thất Hội Trường