Công trình văn phòng Trung tâm visa Hàn Quốc

Dự án: Trung tâm visa Hàn Quốc
Thời gian thi công: Thi công tháng 4 / 2018
Diện tích: 350m2

Trung tâm visa Hàn Quốc được thành lập bởi sự cấp phép của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trung tâm Visa có vai trò thay mặt cho Phòng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội tiếp nhận các đơn xin thị thực nhập cảnh vào Hàn Quốc và không phải là cơ quan trực thuộc Phòng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.


HÌNH ẢNH THI CÔNGHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG