Dự án văn phòng tại Ngoại Giao Đoàn Tây Hồ Tây

Hoàn thiện dự án thi công và lắp đặt nội thất văn phòng một công ty ở tại Ngoại Giao Đoàn Tây Hồ Tây

Dự án: Văn phòng tại Ngoại Giao Đoàn Tây Hồ Tây
Thời gian thi công: tháng 9 năm 2020
Diện tích: 600m2
Hạng mục: Full đồ văn phòng