Hoàn thiện công trình đảng ủy Phú Thọ

Hoàn thiện và bàn giao nội thất công trình đảng uy Phú Thọ

Dự án: ĐẢNG ỦY PHÚ THỌ
Thời gian thi công: Thi công tháng 6 / 2020
Diện tích: 300m2
Hạng mục: Vách ôp tường, Tủ giám đốc, bàn giám đốc….

Thi công đảng ủy phú thọ