Hoàn thiện lắp đặt nội thất Công Ty Heahwa Vina Phú Thọ

Hoạt động dự án thi công và lắp đặt nội thất Heahwa Vina Phú Thọ 

Thời gian thi công: tháng 12 năm 2020
Hạng mục:
– Nội thất phòng họp
– Nội thất phòng làm việc nhân viên
– Các hạng mục văn phòng khác