Hoàn thiện thi công dự án văn phòng Công ty TNHH Ken Logistics

Hoàn thiện dự án thi công và lắp đặt nội thất cho văn phòng công ty TNHH Ken Logistcs

Dự án: Văn phòng Công ty TNHH Ken Logistics
Thời gian thi công: Tháng 7/ 2020
Diện tích: 200m2
Hạng mục: Khu vực lễ tân, Khu vực làm việc nhân viên, phòng giám đốc, phòng họp

Một số hình ảnh trực tiếp tại dự án: