Công ty TNHH Ken Logistics

Tên dự án: Công ty TNHH Ken Logistics
Hạng mục: Director room; Working space ;Meeting room
Diện tích: 200m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Phạm Minh Đức