Văn phòng công ty GreenFood

Tên dự án: Công ty GreenFood
Hạng mục: Văn phòng
Diện tích: 500m2
Phong cách: Hiện đại
KTS – Nhà thiết kế: Hoàng Phúc