Primetech Việt Nam

Tên dự án: Công Ty Primetech Việt Nam
Hạng mục: Khối văn phòng, Khu nhà ăn
Diện tích: Khối văn phòng 550m2 _ Khu nhà ăn 446m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Bùi Hùng Hiệp