Văn phòng công ty Hưng Long

Dự án: Văn Phòng công ty Hưng Long
– Diện tích: 400m2
– Địa chỉ: Hưng Yên
– Nhà thiết kế: Thành Trung

PHÒNG LÀM VIỆC NHÂN VIÊN

MẶT BẰNG NỘI THẤT