Văn Phòng Đại Sứ Quán tại Hà Nội

Tên dự án: Văn phòng Đại Sứ Quán
Hạng mục:
Diện tích:
Phong cách:
KTS – Nhà thiết kế: Trương Thành Trung