Nhà Máy TLC LIGHTING

Tên dự án: Văn phòng Nhà máy TLC LIGHTING
Hạng mục: Phòng giám đốc, Phòng họp, Sảnh lễ tân
Diện tích: 200m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Phạm Minh Đức

Dự án này là dự án thiết kế mới không gian nội thất văn của công ty TLC LIGHTING với diện tích ước tính 200 mét vuông. Dự án thiết kế này chủ yếu thiết kế không gian nội thất các phòng như phòng giám đốc, phòng, phòng họp, sảnh và các phòng ban khác.