Công ty Sei Oftifrontier

Tên dự án: Công Ty Sei Oftifrontier
Hạng mục: Khối văn phòng và nhà ăn
Diện tích: 1500m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng