Oto Toyota tại Vinh

Tên dự án: Văn phòng Toyota tại Vinh
Diện tích: 300m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng