Văn phòng Công Ty Orange (ORG)

Dự án: Văn Phòng Công Ty Orange (ORG)
– Diện tích: 900m2
– Địa chỉ: Vân Trung – Bắc Giang