Công Ty Cổ Phần Nam Việt

Dự án: Công Ty Cổ Phần Nam Việt
– Diện tích: 200m2
– Địa chỉ: Hà Nội
– Nhà thiết kế: Hoàng Phúc

PHÒNG LÀM VIỆC

PHÒNG HỌP

MẶT BẰNG NỘI THẤT