Phòng họp Vietinbank

Tên dự án: Phòng Họp Vietinbank
Hạng mục: phòng họp
Diện tích:
Phong cách:
KTS – Nhà thiết kế: Hoàng Phúc