Phòng trưng bày công ty may Hưng yên

Tên dự án: Phòng trưng bày công ty may Hưng yên
Diện tích:
Địa chỉ: Hưng Yên
Nhà thiết kế: Trương Thành Trung