Công ty giày Hải Dương

Dự án: Công ty Giày Hải Dương
Nhà thiết kế: Trần Khánh Linh
Phòng cách thiết kế: Hiện đạI
Diện tích: 1000m2
Thiết kế phòng họp, phòng nhân viên, phòng nghỉ, phòng chuyên gia.