Công Ty TNHH PowPlus

Tên dự án: Công Ty TNHH PowPlus
Hạng mục: Khối văn phòng
Diện tích: Khối văn phòng 1000m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Phạm Minh Đức