CDL Precision Việt Nam

Tên dự án: Công Ty Procision Việt Nam
Hạng mục: Khối văn phòng
Diện tích: 1500 m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng