China FAW Group Import&Export

Tên dự án: China FAW Group Import&Export
Hạng mục:
Diện tích:
Phong cách:
KTS – Nhà thiết kế: Trương Thành Trung