Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post

Tên dự án: Công ty GreenFood
Hạng mục: Văn phòng
Diện tích: 200m2
Phong cách: Hiện đại – Gỗ CN phủ Melamine/ Phong cách hiện đại
KTS – Nhà thiết kế: Hoàng Phúc