Công Ty Luật Sao Sáng

Tên dự án: CÔNG TY LUẬT SAO SÁNG
Hạng mục: Văn phòng
Diện tích: 110m2
Phong cách: hiện đại, truyền thống
KTS – Nhà thiết kế: Trương Thành Trung