Phòng giám đốc Công ty Asean

Tên dự án: CÔNG TY ASEAN
Địa chỉ: TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
Hạng mục: Phòng giám đốc
Diện tích: 50m2
Phong cách: Truyền thống
KTS – Nhà thiết kế: Hoàng Phúc