Cty công nghệ Vĩnh Hàn

Tên dự án: Công ty công nghệ Vĩnh Hàn
Diện tích
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng