Văn phòng công ty TTNH OGK

Tên dự án: Văn phòng Nhà máy công ty TNHH OGK
Hạng mục: 2 tầng :Phòng giám đốc, Phòng họp,khu nhân viên, phòng đào tạo.
Diện tích: 1600m2
Phong cách: Hiện đại
KTS – Nhà thiết kế: Khánh Linh