ĐH Sư Phạm Thái nguyên

Tên dự án: Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần du lịch Bắc giang
Diện tích; 4000m2
Phong cách: Tổng thi công
Khởi công: Tháng 3/2019
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng