Văn phòng nhà máy Đông Thành

Tên dự án: Văn phòng Nhà máy công ty Đông Thành
Hạng mục: 2 tầng :Phòng giám đốc, Phòng họp chủ tịch hội đồng quản trị…
Diện tích: 120m2
Phong cách: Hiện đại
KTS – Nhà thiết kế: Phạm Minh Đức