Công Ty Nasaki Việt Nam

Tên dự án:  Văn phòng công ty Nasaki Việt Nam
Hạng mục: Khối văn phòng
Diện tích: 500m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng