TT bảo hành Dell Yên Lãng

Tên dự án: Trung Tâm Bảo Hành Dell Yên Lãng
Hạng mục:
Diện tích:
Phong cách:
KTS – Nhà thiết kế: Trương Thành Trung