Công ty Simco Sông Đà

Tên dự án: Công ty Simco Sông Đà
Diện tích: 400m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Trần Xuân Dũng