Phòng khám mắt Phan Nga

Tên dự án: Phòng khám Phan Nga
Hạng mục: Clinic eye, reception, product shelves
Diện tích: 100m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Phạm Minh Đức