Văn phòng công ty cổ phần Novaref

Tên dự án: Công ty cổ phần Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref
Hạng mục: Văn phòng
Diện tích: 120m2
Phong cách: Hiện đại
KTS – Nhà thiết kế: Hoàng Phúc