SonneTeck TJ Vina Factory

Tên dự án: SonneTeck TJ Vina Factory
Hạng mục: Reception, Satff bedroom, Canteen, Office space, Lange meeting room, Meeting room, Training room, Director room, General Director Room.
Diện tích: 520m2
Phong cách: Hiện đại
Nhà thiết kế: Phạm Minh Đức