Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Dự án: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Nhà thiết kế: Trần Khánh Linh
Phòng cách thiết kế: Hiện đạI
Diện tích: 1000m2