Hoàn thiện lắp đặt nội thất văn phòng công ty EMIN Việt Nam

Hoàn thị và lắp đặt thi công nội thất văn phòng cho công ty cổ phần Emin Việt Nam

Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2021
Hạng mục dự án:

  • Thiết kế nội thất văn phòng
  • Nội thất phòng họp
  • Nội thất phòng làm việc nhân viên
  • Các hạng mục văn phòng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *